Programi

Rad na sebi • Za sebe • Oko sebe

Komatice

Mi znamo da su KOmatice vredne, brižne i požrtvovane. Zato su zaslužile mesto u kome mogu da rade na sebi, da se opuste, budu kreativne, vežbaju, da istraže svoje unutrašnje dete i za njih imamo razne KOpakete i KOspecijale 

Komatice
Koradilice

Koradilice

U Košnici KOradilice mogu da idu u KOškolu ili da se pripremaju za KOmaturu. U KOškoli zajedno sa drugarima i našim učiteljicama ozbiljno zujimo školsko znanje. KOmatura podrazumeva kompletnu pripremnu nastavu za polaganje male mature

Kopčelice

KOpčelice je Košnica dečiji program za vanškolske aktivnosti. Mi znamo koliko su Pčelice vredne, kreativne i radoznale, a kod nas mogu da prozuje i istraže sve svoje potencijale kroz naše programe. Za svako Kopčelica dete, imamo razne KOpakete i KOspecijale 

Kopčelice

Sign In