Komatura

Komatura

Nemojte čekati kraj školske godine! Obezbedite vašem detetu pripremu za malu maturu na vreme!

KOmatura program podrazumeva kompletnu pripremnu nastavu za polaganje male mature u trajanju od osam meseci i njega sprovodi iskusni tim predavača sa odličnim rezultatima.

Priprema za maturu

U junu 2022. godine učenici osmog razreda će raditi završni test (tzv. malu maturu) koji će se sastojati iz tri dela (testa) i koji će obuhvatati gradivo od čak sedam predmeta. Učenici će, kao i prethodnih godina, raditi testove na kojima će im svi zadaci biti nepoznati.

uspešnost na završnom testu je od velike važnosti jer od nje zavisi da li će budući srednjoškolac uspeti da upiše željenu školu.

Pored testova iz srpskog jezika i matematike, od školske 2013/2014. godine, učenici na završnom ispitu rade i treći test - kombinovani test. Kombinovani ili kompozitni test obuhvata zadatke iz pet predmeta: biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. 

S obzirom da kombinovani test nosi značajan broj bodova, koji mogu da budu presudni za upis željene škole, mi vam pored časova srpskog jezika i matematike nudimo i časove iz svih pet predmeta koji čine ovaj test.

Program priprema za maturu se održava subotom (od 9 do 12.15h i od 12.30 do 15.45h) u trajanju od četiri školska časa. Nastava se realizuje svake subote, izuzev za vreme raspusta i državnih praznika.

Priprema za maturu
Pirprema za maturu u Košnici

Pripremnu nastavu za malu maturu sprovodi tim iskusnih predavača i više o njima i samom programu možete videti na: http://pripremazamaturu.com/

Sign In