brain-o-brain

je program za napredno učenje i razvoj veština kod dece starosti od 4 do 14 godina

„Brain-O-Brain“ je liderska internacionalna dečija obrazovna platforma koja je tokom 16 godina sa uspehom transformisala više od 2 miliona dece širom sveta. „BrainoBrain“ često nazivaju i najuspešnijim pionirskim poduhvatom koji je prerastao u razgranatu mrežu institucija u kojima se sa decom radi na razvoju intelektualnih veština i životnih veština primenjujući mentalnu aritmetiku, multitasking i NLP- neurolingvističko programiranje, primenjenu granu psihologije koja pručava I primenjuje procese razmišljanja. Program je poreklom iz Indije i postoji u 42 zemalje u svetu a od septembra 2016. i u Beogradu  i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Sve više mališana uspešno savladava školske i životne zadatke i izazove zahvaljujući ovoj revolucionarnoj indijskoj metodi.  

Brainobrain Srbija“ je master franšizer na teritoriji Republike Srbije za brejnobrejn (brainobrain) program i poseduje sertifikat ISO9001:2016.

Brejnobrejn je program za napredno učenje i razvoj veština kod dece starosti od 4 do 14 godina. Program je fokusiran na razvoj  intelektulnih sposobnosti i veština primenom abakusa uz korišćenje VAK (vizuelno, auditivno, kinestetičke) metode kao i razvoj ličnih kvaliteta primenom tehnika iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP). 

Pored moderne i efikasne metodologije, ovaj program je poznat po specifičnom pristupu deci i roditeljima.

Cilj BrainOBrain-a je da  se izgradi otvorena komunikacija sa roditeljima, pošto je njihov uticaj u obrazovnom procesu dece izuzetno važan. Roditelji predstavljaju obučene i visoko motivisane trenere koji dobijaju uputstva kako bi bili upoznati i aktivno uključeni sa svim razvojnim promenama koje se odvijaju tokom edukacije.

Međutim, najvažniji je emocionalni odnos koji se gradi sa decom, jer taj odnos dovodi do emocionalne inteligencije koja se razvija isto koliko i mentalna.

Pojedinačni odnos je jednako važan jer su i grupni odnosi i razvoj važni za učenje. Rad sa decom je na tome ne samo kako da uče, već i  kako praktično da koristiti stečeno znanje u određenim dnevnim aktivnostima. 

opis metodologije

Tokom dugogodišnjih istraživanja u potrazi za najefikasnijim tehnikama za mentalnu gimnastiku i optimalnim periodom primene, utvrđeno je da je najvažniji period (formativna faza) mentalnog razvoja od 4-14godine. Najbolji rezultati za podsticaj mentalne agilnosti dobijene su pri korišćenju abakusa. Abakus danas predstavlja univerzalni mentalni instrument čijom se primenom za kratko vreme dolazi do brze i vidljive promene u ponašanju deteta i njegove mentalne agilnosti. Abakus mentalna aritmetika se bazira na vizuelizaciji loptica abakusa i mentalnog obračunavanja matematičkih operacija pravilnim pokretima prstiju i izgovaranjem „magičnih reči“. Proces stimuliše istovremeno aktivnost i uključivanje obe moždane hemisfere. Time se podstiču moždane sposobnosti : koncentracija i fokus, fotografska memorija, brzina i tačnost, aktivno slušanje i sl. Postoji individualni pristup deci u zavisnosti od načina njihovog memorisanja i učenja. Kod nekih od njih dominira vizuelizacija (preko čula vida) , dok kod drugih dominira čulo sluha ili dodira. Ovo je važno prepoznati kod dece zbog plasiranja informacije na odgovarajući način. Najnovija istraživanja pokazuju da ukoliko deca istovremeno primaju i memorišu informacije koje dolaze od dominantnih čula (vida, sluha i dodira) njihovo učenje i memorisanje je najveće i najbrže. Zato Brejnobrejnu upotreba abakusa se kombinuje  sa VAK (vizuelno, audio, kinestetičkom) metodom.

opis metodologije
nlp tehnike:

nlp tehnike:

NLP (neuro lingvističko programiranje) je nauka o procesu razmišljanja. Povećavanjem svesnosti o našim rečima u kreiranju misli, pomažemo sebi u realizaciji naše ličnosti, ponašanju, boljem ostvarivanju naših ciljeva. Kod dece ova svesnost dovodi do razvijanja liderskih sposobnosti, samopouzdanja, mudrog rukovođenja resursima (vremenom, prostorom, uslovima) za uspešno postizanje zadatih životnih ciljeva. Deca će naučiti da obavljaju mentalnu matematiku i da izoštre svoje veštine rešavanja problema dok istovremenu poboljšavaju svoj jedinstveni stil komunikacije. Ovaj opšti kognitivni razvoj omogućava detetu  napredak  u svakoj oblasti života - od obrazovanja do van školskih aktivnosti, karijere, ličnom životu itd.        

dinamika programa

Dinamika programa Program je koncipiran u deset/dvanaest nivoa, u zavisnosti od uzrasta deteta. Deca od 4 do 6 god. prate Litl bobs (Little Bob’s level) nivo. Svaki nivo traje 12 časova, odnosno 3 meseca, dok deca od 7 do 14 god. prate regularna nivo od kojih svaki nivo traje takoše 12 časova odnosno 3 meseca. Grupe sadrže od 5 do 15 dece. Časovi su organizovani jednom nedeljno u trajanju od 120 minuta. Isti imaju edukativni, kreativni i zabavni karakter. Na svakom času uči se novi koncept koji se kod kuće vežba i utvrđuje. Svakodnevno vežbanje je važno za održavanje kontinuiteta i uspešnih rezultata i treba da traje u proseku 15 minuta dnevno. Svrha i rezultat Brejnobrejn programa:  matematičke veštine, fotografsko pamćenje, brzina i preciznost, vizuelizacija, memorija, samopouzdanje, odlučnost, liderske sposobnost, koncentracija, fokus i kreativnost. Cilj BrainOBrain programa je da svoje polaznike nauči da koriste maksimalno svoje mentalne kapacitete, da razvijajući mozak, povećavajući intelektualni kapacitet i emocionalnu inteligenciju. Za BrinOBrain svako dete je bitno i važno je da postanu samosvesna i odgovorna biće koje će poboljšati život sebi i svom okruženju.

Program vodi Marijana Nikolić

licencirani edukator međunarodne škole intelektualnih veština BrainOBrain i članica MENSA-e

061 17 555 71

Sign In