U novembru pričamo o tome da li je RODITELJstvo IGRA MOĆI ILI IGRA USKLAĐENOSTI  

-        Preispitaćemo tradicionalni koncept roditeljstva

·       Pričati o izgradnji i preduslovima za sigurnan odnos i koja je njegova uloga u životu

·       Upoznajemo se sa osnovnim konceptima svesnog roditeljstva. 

Prikljucite se:

 

 

-        ako tražite podršku u roditeljstvu sa više mira, radosti i povezanost,

 

 

-        ako tražite vaše “selo” i prijatelje u roditeljstvu

 

 

-        ako želite atmosferu u kući koja je podržavajuća za sve članove

 

 

Hajde da letimo zajedno jer podrška je važna

Jelena Anđelić je prvi coach svesnog roditeljstva sa instituta dr.Shefali. Pored toga edukant rebt psihoterapije.