Kako izgledaju radionice?

Svaka radionica traje 2.5h, uključuje potreban materijal i osveženje, tvoje je samo da dođeš. Grupa je ograničena na 12 učesnika, kako bi kreirali okruženje podrške gde svako ima prostora i vremena koliko mu treba. Radionice su osmišljene kao ciklus, a mogu se prolaziti i pojedinačno. Svaka radionica ima svoju temu i različite alate koji koristimo (Coaching game, Faces, Punctum i Flow).

Proces se sastoji od 4 bitna koraka - na prvom pravimo pauzu, ostavljamo iza sebe sve što nas trenutno opterećuje, preplavljuje i umara. Umirićemo svoj um i telo kako bi bolje osetili i čuli kako se zaista osećamo i šta nam je potrebno. 

Drugi korak je da proširimo perspektivu kroz individualni i grupni rad kako bi zaista uvideli mogućnosti koje su nam dostupne. 

Treći korak nam daje priliku da usmerimo svoj fokus na osnovu novih uvida na ono što je zaista važno i potrebno za naš rast i razvoj. 

Poslednji korak je da kreiramo akciju, ovo je trenutak u kome pretvaramo potencijal i mogućnosti u konkretne korake i rezultate. Kada  jasno sagledamo gde se nalazimo i šta nam je važno i potrebno, tada lako kreiramo jasan vremenski plan za ostvarenje tog sjajnog cilja.

Na kraju radionice odlaziš sa jasnijom slikom i fokusom na korake koji te vode u željenom pravcu.