Svesno roditeljstvo

Transfromišemo sebe i osnažujemo našu decu 

o programu:

Svesno roditeljstvo nije destinacija već je put na koji odlukom možemo krenuti. Put  na kome znamo da je RODITELJstvo do roditelja.     U novembru pričamo o tome da li je RODITELJstvo IGRA MOĆI ILI IGRA USKLAĐENOSTI   -        Preispitaćemo tradicionalni koncept roditeljstva ·       Pričati o izgradnji i preduslovima za sigurnan odnos i koja je njegova uloga u životu ·       Upoznajemo se sa osnovnim konceptima svesnog roditeljstva.  Prikljucite se: -        ako tražite podršku u roditeljstvu sa više mira, radosti i povezanost, -        ako tražite vaše “selo” i prijatelje u roditeljstvu -        ako želite atmosferu u kući koja je podržavajuća za sve članove   Hajde da letimo zajedno jer podrška je važna.      Radionice vodi Jelena Anđelić prvi coach svesnog roditeljstva sa instituta dr.Shefali Pored toga edukant rebt psihoterapije. Za ova vidjanja ulaganje  3000dinara

o programu:

Sign In